Anthony Hamilton: 2013 Grammys Red Carpet

2/11/2013

Anthony Hamilton on the red carpet at the Grammys, February 10, 2013.