Apollon (Miyu Irino), Hades(Daisuke Ono), Tsukito(Yuto Murakami),Takeru(Toshiyuki Toyonaga

Chart History

More

Ranked by performance on chart

2 Songs

Reason For...
Apollon (Miyu Irino), Hades(Daisuke Ono), Tsukito(Yuto Murakami),Takeru(Toshiyuki Toyonaga
Peaked at #51 on 5.17.2014
1 of 2
Till The End
Apollon (Miyu Irino), Hades(Daisuke Ono), Tsukito(Yuto Murakami),Takeru(Toshiyuki Toyonaga
Peaked at #54 on 5.17.2014
2 of 2