Olsen to remain Compendia prez.

Olsen to remain Compendia prez.