Skip to main content
Got a tip? Got a tip?
An image of Masaharu Fukuyama

Chart History

Masaharu Fukuyama

Billboard Japan Hot 100

Kazoku Ni Narouyo

Sakurazaka

Zero

Ikiteru Ikiteku

Human