Skylar Grey on the GRAMMYs Red Carpet 2014

Skylar Grey on the GRAMMYs Red Carpet 2014