Sam Smith on the GRAMMYs Red Carpet 2014

1/27/2014

Sam Smith on the GRAMMYs Red Carpet 2014