Kathy Griffin on the 2012 Grammy Carpet

Kathy Griffin on the 2012 Grammy Carpet