Karmin - "Super Bass" (Nicki Minaj Cover)

Karmin - "Super Bass" (Nicki Minaj Cover)