Exec takes post at new VH-1 Australia.

Exec takes post at new VH-1 Australia.