Nettwerk vet Beavis named executive director.

Nettwerk vet Beavis named executive director.