When You Hear Lou, You've Heard It All

Lou Rawls

When You Hear Lou, You've Heard It All