Fresh Horses [Bonus Track]

Garth Brooks

Fresh Horses [Bonus Track]